Távmunka megoldások

 

A távmunka egyre szélesebb körben való elterjedése a fejlett nyugati államokban szoros összefüggésben van e társadalmak információs és tudástársadalmakká való átalakulási folyamataival. E folyamatokkal mind a társdalomtudományok (szociológia, gazdaság tudományok), mind a pszichológia, mind az számítástudomány és kapcsolódó technológiai tudományok foglalkoznak.

 

A legnagyobb hatást a társadalom és a munka világának átalakulására az információs és kommunikációs technológiák (infokommunikációs technológia) gazdag eszköztára és módszerei gyakorolták.  A foglalkoztatottak egyre nagyobb aránya kerül közvetlen, vagy közvetett kapcsolatba az infokommunikációs eszközökkel és ennek megfelelően számos új foglalkozás és munkakör jön létre. E munkakörök nagy hányada már távmunkában is végezhető, így szoros a kapcsolat az ICT által kínált eszköztár és a távmunka között. [1]

 

Távmunka megoldások lehetnek minden olyan technikai jellegű, humán, vagy szervezési módszert, eszközt, ami a távmunka bevezetését és végzését elősegíti. E módszerek három csoportját érdemes első helyen kiemelni, amelyekkel a hivatkozásokon belül külön is foglalkozunk:

  1. IT megoldások
  2. HR megoldások
  3. Munkaszervezési megoldások

Meggyőződésünk, hogy nincs általános recept, hanem e megoldásokat értelmezni és alkalmazni kell a különféle távmunka típusokra és munkakörökre. Ennek alapján tudunk távmunka modelleket alkotni, amelyek már szerves kapcsolatot tudnak felmutatni a szóbanforgó távmunka természetével, a munkakörökkel, az alkalmazható ICT eszközökkel, HR módszerekkel és szervezési megoldásokkal. E modellek kialakítása és ezek közül a legjobb megoldások összeállítása a közeljövő feladata.

A távmunka körülményeknek  gyakorlati megoldásai széles, és egyre dinamikusan bővülő skáláját jelenthetik. Ezek által a szociális partnerek is olyan meghatározást adtak a távmunkának, mely a rendszeres távmunka sokrétegű fajtáira is vonatkoztatható.
A szociális partnerek úgy látják a távmunkát mint a munkaszervezés korszerűsítési lehetőségére, mely a kisvállalatok és a nagyobb állami szolgáltató intézmények számára is fennáll, illetve mint a munkavállalók részére egy olyan lehetőséget biztosít, amely során  munkájukat és társadalmi kötelezettségeiket összhangba hozhatják, és amely nagyobb függetlenséget hoz számukra  egyéb feladataik elvégzéséhez. Ha Európa ki akarja használni az információs fejlődést, úgy támogatnia kell a munkaszervezésnek ezt az új módját, méghozzá olyan rugalmas és biztonságos módszerekkel, hogy a munkavégzés minősége is javuljon, és mindezek által a megváltozott munkaképességűek munkaerőpaci esélyei is megnövekedjenek. Sok célt meg lehet fogalmazni e téren, láthatjuk, hogy előnyös megoldások keletkezhetnek.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/